Công ty | MiaHire
Tính năng Case study Báo giá Tin tức image Liên hệ
Tính năng Case study Báo giá Tin tức Liên hệ

Công ty

Company

Tên công ty

MiaTech Inc.

CEO

Thuy Tran

Đăng ký thành lập

Tháng 7 2020

Địa chỉ

636-8 Ichinotsubo, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, Nhật Bản

Tối ưu quy trình tuyển dụng với MiaHire

Không chỉ là một công cụ phỏng vấn qua video. Tầm nhìn của chúng tôi là xây dựng một nền tảng toàn diện
bao gồm tất cả các bước để hoàn thiện quy trình tuyển dụng của doanh nghiệp.
Liên hệ MiaHire ngay từ bây giờ để cập nhật lộ trình phát triển những giá trị mới cho HRTech.

Liên hệ